אודותסביבה זו נפתחה, בשיתוף פעולה בין צוות היוקיוב לבין הפיקוח על הוראת הפיזיקה, כדי לאפשר למורים ולתלמידים שימוש בחינם בפרקי לימוד מלאים מתוך סביבת יוקיוב.

הפעילויות הזמינות  בסביבה זו מהוות כ 10% מסביבת היוקיוב והן מלאות וזהות לפעילויות הקיימות בסביבת המנויים.


תכני הסביבה:

 

חלק א' - פעילויות אינטראקטיביות מסכמות (קיובים).

                         פעילות אינטראקטיבית cube-20: חוק שני של שניוטון.

                         פעילות אינטראקטיבית cube-11:  תנועת שני גופים.          


חלק ב'- פעילויות מעבדה המאושרות לבחינת הבגרות במעבדה

                      ניסוי מעבדה - כא"מ ומתח הדקים מורחב: גרסה הכוללת סוללה מחוממת וסוללה משומשת.

                      ניסוי ביתי - שימור תנע דו ממדי באמצעות מטבעות 

                      ניסוי מבוסס הדמיה - התנגדות סגולית.

                      ניסוי מבוסס ניתוח בטרקר - נפילת גופים.


חלק ג' - אלבומי פתרונות וקבצי הכנה וסיכום

                1. כל אלבום פתרונות מציג את שאלות הבגרות עם אוגדן פתרונות. האוגדן מכיל "תשובה סופית", "פתרון מלא", "אסטרטגיה", ו"שימו לב".

                2. קבצי ההכנה והסיכום כוללים קבצי פרקטיקות לשיפור המיומנות לפתרון בעיות, קובץ מיפוי שאלות , סיכום מקיף ואת שאלות הבגרות.       


כתובת הסביבה:  https://moodle.youcube.co.il

שינוי אחרון: 26/01/2023, 13:43